מכתב מוועד ההורים

הורי תלמידי ביה"ס ת"ת שלום – ברכת ה' עליכם!

לא סתם אמרו חכמינו כי המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו (סנהדרין י"ט)

 

אני חושב שחז"ל רצו להעביר לנו מסר שאלו המחנכים את בנינו לתורה ודרך ארץ חשובים ומשמעותיים עבור ילדינו לא פחות מן ההורים. אין ספק כי צוות המלמדים, המורים ושאר עובדי ביה"ס בהנהגתו של הרב ענר וייסברד שליט"א שותפים שלנו ההורים בבניית אישיותם של בנינו לדרך ארץ ויראת שמים.

 

אנו צוות וועד ההורים בשמכם הורים יקרים – מוקירים להם תודה והערכה רבה על פועלם זה. יודעים אנו כי העבודה אינה קלה ודורשת התמסרות רוחנית ונפשית מצד הצוות ובהחלט ניתן לומר כי צוות הת"ת עושה את עבודתו ברמה מקצועית ורוחנית גבוהה מאוד.

 

לנו חברי הוועד חשוב להיות נציגים נאמנים שלכם ההורים בעשייה החינוכית של הת"ת – לכל שאלה, בירור או בקשה תמיד ניתן לפנות אלינו (לכתובות המייל או הטלפון) ואנו נשתדל להיענות בהקדם.

 

בחסדי שמים הת"ת עומד בפני פיתוח ובנייה של מבנה ביה"ס, הן בשדרוג ובאבזור הכיתות בציוד טכנולוגי מתקדם והן בהרחבת המבנה הקיים ושיפוץ החצרות.

 

עיריית ר"ג אכן מסייעת ומרימה את הפרויקטים הנ"ל ואנו פועלים כל העת להגדלת התקצוב אך עדיין הסיוע הכספי של העירייה אינו מספק על מנת לעמוד ביעדים הנדרשים בעינינו לשם מיצוב בית הספר כמוביל בתחומו הן בתחום התורני והן בתחום החברתי-לימודי.

 

עם צמיחתו של בית הספר, והתרחבות הפעילות הלימודית והחברתית- אנו יוצאים בקריאה אליכם, הורים יקרים, לעזור ולסייע כל אחד כפי יכולתו כדי לעזור במימון הפעילויות שאינן חלק מתכנית הלימודים וסל התרבות הבסיסי כגון מבצעים בית ספריים וכיתתיים וסבסוד פעילויות חוץ וציוד בסיסי לתלמידים ממשפחות המתקשות במימון אלו.

 

(עפ"י פסקו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א – כספים אלו מוכרים לכספי מעשר כספים).

 

בברכת חזק ואמץ!

 

משה חייק

יו"ר וועד הורי ביה"ס ת"ת שלום 

054-4646273

moshe7810@gmail.com