לוח צילצולים

שיעור

משעה

עד שעה

תפילה ושיעור ראשון
8:00
8:55
שעה שניה
8:55
9:40
הפסקת אוכל
9:40
10:00
הפסקת חצר
10:00
10:15
שעה שלישית
10:15
11:00
שעה רביעית
11:00
11:45
הפסקה
11:45
11:55
שעה חמישית
11:55
12:40
שעה שישית
12:40
13:20
הפסקת אוכל
13:20
13:30
הפסקת חצר
13:30
13:45
שעה שביעית
13:45
14:30
שעה שמינית
14:30
15:15