תקנון

ב"ה

"למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור" (משלי ב')

 

בין אדם לחברו

 

האקלים החינוכי המיטבי בבית ספר, מהווה את הקרקע האופטימלית לצמיחתו  של התלמיד ומעניק  לו תחושת שייכות ומוגנות. כל זאת בנוסף כמובן לערך העצמי של חינוך למידות טובות לאהבת הזולת המוגדרת ע"י ר' עקיבא "ככלל  גדול בתורה".

 

צוות בית הספר אמון על טיפוח האווירה הנעימה ומתן מענה לכל תלמיד על  מנת לחזק את תחושת המוגנות והביטחון שלו בביה"ס.

 

כדי לשמור על האווירה הרצויה  נקבעו בביה"ס כללים המחייבים את כל הבאים בשעריו. חריגה מכללים אלו תביא לטיפול ותגובה ע"פ חומרת המעשה  ובכפוף לשיקול דעת חינוכי של הצוות.

 

אלימות פיזית ומילולית

 

כל פגיעה בזולת באופן פיזי או מלולי כגון: מכות ,איומים, עידוד לאלימות, חרם, ניבול פה וכדומה תביא לתגובה ע"פ נוהל "מכתב  תקנון". (ראה נספח).

 

כל פגיעה בכבודו של תלמיד כגון: העלבה, הצקה וכדו' תטופל ע"פ שיקול דעת הצוות החינוכי ובמקרה של הישנות המעשים יופעל נוהל תקנון.

 

כבוד המורים

 

כבוד המורים הינו ערך בסיסי בקומת דרך ארץ שקדמה לתורה. היחס המתאים והכבוד לכל מבוגר מצוות בית הספר מהווה תנאי הכרחי לקיומה של מערכת חינוכית ולימודית.

 

בית הספר יגיב בחומרה על גילויים של חוצפה, זלזול או פגיעה בסמכות של צוות בית הספר.   התנהגות מסוג זה תטופל בנוהל "מכתב  תקנון".

 

שמירת רכוש בית הספר

 

רכוש בית הספר הינו רכוש ציבורי ושמירה עליו הינה חובה בסיסית. התלמידים נדרשים להימנע מכל פגיעה והשחתה של רכוש ביה"ס. גרימת נזק לרכוש ביה"ס תביא לשימוש בנוהל התקנון כנ"ל וכן תשלום הנזק ועבודה חינוכית בנושא.

 

יציאה משטח ביה"ס

 

כל יציאה משטח בית הספר אסורה בהחלט ומהווה סכנה לשלומו ובטחונו של התלמיד.

 

תלמיד שייצא ללא רשות משטח ביה"ס, יושעה מיידית מביה"ס, והוריו יוזמנו לשיחת בירור והבהרת נהלים.

 

התנהלות כללית

 

מלבד הסעיפים העוסקים במקרים הקיצוניים הנ"ל ישנם גם נהלי התנהגות כלליים שמטרתם ליצור אווירה רגועה ונעימה המתאימה לרוחו החינוכית והתורנית של ביה"ס.

 

תלבושת

 

  • על התלמידים להופיע מידי יום בתלבושת בית הספר.(חולצה עם סמל וציצית)
  • אין לבוא בקרוקס לביה"ס.

 

מכשירים אלקטרוניים

 

אין להביא לבית הספר מכשירים אלקטרוניים מכל סוג שהוא (ובפרט טלפונים סלולריים). מכשיר שיובא לביה"ס יוחרם, ישמר אצל המנהל, ויוחזר רק להורים.

 

קלפים

 

אין להביא לבית הספר קלפים שאינם תואמים את רוחו, בכלל זה שחקני ספורט, ודמויות שאינן מתאימות מסיבות צניעות/אלימות וכד'.

 

משחק בכדור

 

משחקי הכדור נועדו לאוורור ולהתחדשות בהפסקה. מאידך הכדור עלול לגרום לפגיעה בזולת, ברכוש, ולחיכוכים ועימותים. לאור זאת:

 

  • יש לשחק אך ורק עם כדור ספוג במגרשים.  כדור שיעשה בו שימוש שאינו ראוי, יוחרם, ויוחזר עפ"י שיקול דעת המורה.

 

שמירה על הניקיון

 

 ביה"ס הוא ביתו השני של כל תלמיד. כמו בבית, גם בביה"ס יש לשמור על הניקיון- בכיתה, במגרש ובפרט בשירותים. הדבר חשוב הן מבחינת התחושה הנעימה והן מבחינת ההיגיינה והבריאות.

 

זהירות מונעת אסון

 

אין לרכב על אופניים בשטח ביה"ס בכל שעות היום (גם לפני הלימודים ואחריהם).

 

תפקוד התלמיד בכיתה

 

שהייה מחוץ לכיתה ללא רשות

 

בזמן השיעורים על התלמידים להימצא בכיתה. תלמיד שנמצא מחוץ לכיתה בין אם התעכב בסיום ההפסקה, בין אם יצא ברשות והשתהה ובין אם יצא על דעת עצמו, מפסיד את הנלמד בכיתה ואינו נתון לכל השגחה שהיא.

 

 הבאת ציוד והכנת שיעורי בית

 

הציוד הלימודי והכנת שיעורי הבית הינם מרכיב בסיסי בתפקוד הלימודי התקין של התלמיד בביה"ס. אי הבאת הציוד הנדרש לשיעור או אי הכנת שיעורי הבית גורמת לקושי רב בהשתלבות הראויה של התלמיד בשיעור ומעכבת את התקדמותו בלימודים. פגיעה ברצף הלימודי עלולה להביא בקלות לידי התנהגויות בלתי רצויות בזמן הלמידה בכיתה ולפגיעה בתחושת השייכות של התלמיד לביה"ס.

 

נוהל תחילת וסוף שיעור

 

בתחילת כל שיעור (מרגע הישמע הצלצול) על התלמידים להימצא בתוך הכיתה ולהתכונן לבואו של המורה. עם כניסת המורה לכיתה על התלמידים לעמוד במקום בדממה, כשהציוד הרלוונטי לשיעור מונח על השולחן והשולחן נקי מכל דבר שאינו שייך לשיעור.

 

בסוף השיעור על התלמיד להשאיר את מקומו נקי ומסודר ומוכן לשיעור הבא.

 

נספח לתקנון

 

בתקנון זה גובשו הנהלים העיקריים של בית הספר, אי שמירתם ופגיעה בקהילת בית הספר תגרור אחת או יותר מן התגובות שלהלן (העתק מכל המכתבים הנ"ל מועבר לתיק האישי של התלמיד והודעה על שליחת המכתב מועברת למנהל ביה"ס):

 

נוהל מכתב תקנון

 

  • בפעם הראשונה, לאחר שיחת בירור והבהרת החריגה מהכללים עם התלמיד, ישלח מכתב להורים, בו מצוינת ההתנהגות החריגה. על ההורים להתקשר באותו יום למורה/מחנך המצוין במכתב על מנת לברר את הדרך בה נתגבר יחד על הבעיה. ההורים והתלמיד ימלאו יחד מכתב "עושים חושבים" שיועבר לידי המחנך.
  • בפעם השנייה, יזומנו ההורים לביה"ס לשיחה עם המורה/מחנך. ללא הפגישה לא יוכל התלמיד להיכנס לכיתתו. הפגישה תתקיים בחלקה הראשון עם ההורים בלבד ובהמשך עם התלמיד, ובה יתקבלו החלטות על הדרך בה יוכל התלמיד לחזור לכיתתו.
  • בפעם השלישית, יושעה התלמיד מבית הספר בצרוף עבודה חינוכית, ובנוסף ידרשו ההורים לבוא עימו, בשובו לביה"ס, לשיחת בירור עם מחנך הכיתה או עם מנהל ביה"ס.